Yirmi yaş dişlerinin çekimi bir tanıma sığdırılması zor olan çekimlerdir.Çok düzensiz sürme biçimleri,yer sorunu,enfeksiyon,kök şekillerine bağlı olarak değişken olabilir.Normal bir dişi çeker gibi çekebildiğimiz halde bazı durumlarda cerrahi işlemlere gerek kalabilmektedir.işlemin uzunluğu ve şekeline göre operasyon sonrası ağrı olabilmektedir.İşlem sırasında herhangi bir ağrı olmadığı halde işlemden sonra uyuşma devresi bittikten sonra olan bu ağrılar alınabilecek çeşitli önlemlerle bir hayli azaltılmakta, çoğu kez tamamen engellenebilmektedir.