Ağzımızda yaşayan mikroorganizmalar atıklarının asidik yapısı sebebi ile mineral yapıları çözer. Demineralizasyon besin artıklarının dişin beli bir yüzeyinde (aynı yerde) kalmasına bağlı olarak mikroorganizma artışı ile artmaktadır. Demineralizasyon artınca diş yüzeyinde çözülmeye bağlı oluşan pürüzler veya çukurlar (kaviteler) mikroorganizmaların daha rahat yuvalanmalarına bu da çürümenin daha da hızlı ilerlemesine sebep olmaktadır.